RENUNGAN HARIAN, MINGGU-15 APRIL 2018

15 Apr, 2018

2 Tawarikh 20:3
Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari TUHAN. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa.

Intisari:
Dalam keadaan yang terdesak, mencari ALLAH adalah keputusan yang tepat!