RENUNGAN HARIAN, RABU-7 NOVEMBER 2018

07 Nov, 2018

"Siapakah yang boleh naik ke atas gunung TUHAN? Siapakah yang boleh berdiri di tempat-Nya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu." (Maz 24:3-4)

Ciri orang yang murni hati adalah tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu.