MENGAPA HARUS MENCARI “PERKARA YANG DI ATAS”?

11 Oct, 2021

BAHAN BACAAN
Kolose 3 : 1 - 4, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana
Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah
mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, yang adalah hidup kita,
menyatakan diri kelak, kamupun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan."
PENJELASAN MATERI
Youths, pada Minggu 2 ini, kita akan membahas mengenai memikirkan perkara "yang di atas" seperti yang
terdapat dalam Firman Tuhan dalam bahan bacaan kita hari ini dalam Kol. 3:1-4. Apa yang dimaksud
memikirkan dan mencari perkara yang di atas? Artinya :
1. Kita harus menilai, mempertimbangkan dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandangan
kekekalan dan sorga
2. Kita harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus
Sedangkan perkara yang di bumi dapat berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa
perintah, peraturan dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara
yang di bumi juga bisa diartikan segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, perbuatan yang
merupakan sifat manusia lama, sehingga bertentangan dengan kehendak Allah.

Youths, dari pengertian tersebut, mari sejenak kita renungkan, apakah selama ini, belakangan ini, hari-hari
ini, hidup kita sudah memikirkan dan mencari perkara yang di atas? Atau kita hanya melulu memikirkan
perkara yang dibumi?

Dari bahan bacaan kita yang disampaikan melalui Rasul Paulus ini, Tuhan mengajari kita bahwa kita sudah
dibangkitkan bersama-sama dengan Dia, kita sudah dibangkitkan dari cengkeraman dosa dan hidup di
dalam Dia dan Dia di dalam kita, dan kita sudah dibangkitkan dari nafsu kedagingan dan hidup di dalam
kasih karuniaNya. Oleh sebab itu, kita diminta untuk mencari perkara yang di atas.
Youths, kita perhatikan Firman Tuhan yang dicatat dalam Injil Matius 6:33, "Tetapi carilah dahulu Kerajaan
Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Mari kita perhatikan juga Firman
Tuhan yang hampir sama yang ditulis dalam Injil Lukas 12:31. Firman Tuhan mengatakan: "Tetapi carilah
KerajaanNya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Melalui ayat-ayat tersebut, kita diingatkan
agar mendahulukan Kerajaan Allah, mengutamakan FirmanNya, setia dan taat mencari Dia, Firman Yang
Hidup, mencari Dia yang duduk di sebelah kanan Allah. Ya, carilah kasih setia dan kasih karunia-Nya.
Maka segala sesuatu yang kita perlukan akan ditambahkanNya kepada kita. Cari dan terimalah Firman
Tuhan dan kebenaran-Nya. Dapatkan kasih setia dan kasih karuniaNya.

Bahan Diskusi : Lebih banyak mana yang mendominasi hidup kita, perkara di atas atau di bumi?

 

GBI Jalan Jend Gatot Subroto