11
Jun

MENGIKUT TUHAN DENGAN SEPENUH HATI

"Aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli dari pada-Ku emas yang telah dimurnikan dalam api,
agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya,
agar janga

Baca lebih banyak
11
Jun

KEHIDUPAN JEMAAT MULA-MULA

"Dan tiap-tiap hari TUHAN menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan."
Kisah Para Rasul 2:47b

Salah satu pertanyaan yang sering didiskusikan di antara para jemaat adalah baga

Baca lebih banyak
02
Jul

JANGAN BIARKAN MEREKA KE NERAKA

Allah mengasihi Bangsa Israel sebagai umat pilihan-Nya. Dia tidak hanya mengasihi bangsa Israel saja, tetapi Dia mengasihi semua orang, bahkan orang jahat sekalipun. Sebenarnya Allah hanya membenci

Baca lebih banyak
09
Jul

DINAMIKA MARKETPLACE DALAM GELOMBANG PENTAKOSTA

"Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia"
"Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi"
Yoel 2 : 28-30

Di masa Perjanjian Lama, Roh Allah hanya dicurahkan a

Baca lebih banyak
09
Jul

HIKMAT DUNIA VS HIKMAT ROHANI

Seringkali kita mendengar seseorang berkomentar bahwa si A adalah orang berhasil, sementara si B kurang berhasil. Apa sebenarnya ukuran sebuah keberhasilan? Biasanya orang mengukurnya dengan jumlah

Baca lebih banyak

GBI Jalan Jend Gatot Subroto