RENUNGAN HARIAN, JUMAT-4 JANUARI 2019

04 Jan, 2019

Kuatkan dan teguhkan hati, jangan menyimpang ke kiri atau ke
kanan! Yosua 1:7 (TB) Hanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan
sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum
yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa; janganlah
menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung, ke
manapun engkau pergi.