18
Nov

“PENGHIBUR SEJATI TELAH DATANG”

"Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku,

Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu

dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kuk

Baca lebih banyak
11
Nov

“BANGKITLAH GENERASI YEREMIA!”

Shalom Saudara yang dikasihi Tuhan,
Apakah Saudara merasakan hadirat Tuhan ketika kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan?
Tuhan Yesus itu baik, Dia sungguh baik dan sangat baik kepada ki

Baca lebih banyak
04
Nov

ASUHAN ROH KUDUS DARI MASA KE MASA

"Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang
lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran.
Dunia tidak dapat menerima Dia, seba

Baca lebih banyak
28
Oct

ROH KUDUS MEMIMPIN DAN MENJAGA DALAM KEBENARAN

"Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran;
sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri,
tetapi segala sesuatu yang d

Baca lebih banyak
21
Oct

PREACHING THE GOSPEL; THE PENTECOSTAL WAY

"Dan Injil Kerajaan ini   akan diberitakan di seluruh dunia   menjadi kesaksian bagi semua

bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya ."

Matius 24:14

"Sebab aku me

Baca lebih banyak