24
Jun

TUNTUNAN ROH KUDUS

Pernahkah dalam hidup dan pelayanan kita merasa sulit dalam mengambil keputusan? Ada jalan yang bercabang dua atau tiga di depan kita. Kita mau mengambil keputusan ke kanan tapi ragu-ragu; mau ke k

Baca lebih banyak
17
Jun

ROH KUDUS METERAI PERJANJIAN YANG BARU

"Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia ti

Baca lebih banyak
10
Jun

API PENTAKOSTA KETIGA SEDANG MENYALA!

Shalom Saudara yang dikasihi Tuhan, Saudara menikmati pujian dan penyembahan kita pagi ini? Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik dan sangat baik kepada kita semua. Kalau pada tanggal 30 Maret yang la

Baca lebih banyak
03
Jun

ALLAH YANG ROMANTIK DAN SIMBOLIK

"Sion berkata: "TUHAN telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku."
Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia

Baca lebih banyak
27
May

New Attitudes For New Beginnings

Perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Secara natural, perubahan selalu terjadi; siang jadi malam, muda jadi tua, ada kelahiran ada kematian, musim berganti musim, dan sebagainya. Pe

Baca lebih banyak